Naszym klientom oferujemy

Obsługa podatkowo-księgowa:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego;
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz nabycia dla celów podatku VAT;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz nabycia dla celów podatku VAT dla rolników;
 • reprezentowanie zleceniodawców we wszystkich kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS;
 • archiwizacja dokumentacji księgowej;

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • przygotowywanie umów o pracę;
 • sporządzanie rozwiązań umów o pracę oraz sporządzanie świadectw pracy;
 • sporządzanie listy płac;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • pełna obsługa w zakresie rozliczeń z ZUS (zgłoszenie firmy, osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, sporządzanie raportów imiennych dla pracowników);
 • elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS;
 • obsługa umów: zlecenia, o dzieło;

Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych:

 • deklaracje podatkowe PIT, VAT;
 • roczne zeznanie podatkowe firm;
 • przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR);
 • przekazywanie danych księgowych w formacie JPK do Urzędów Skarbowych
 • deklaracje rozliczeniowe z ZUS;
 • rozliczenia roczne;
 • rozliczenia najmu;
 • sporządzanie wniosków o dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności

Usługi biurowe:

 • drukowanie. skanowanie, ksero;
 • laminowanie dokumentów;
 • usługi informatyczne

Zainteresowała Cię nasza oferta?